TEREN

Teren położony na zachód od góry Radunia, obejmujący górę Czernica oraz Łysą Górę z stromymi zboczami oraz częściowo kamienistym podłożem. Na zachód w stronę miejscowości Tąpadła występuje urozmaicona rzeźba terenu, bogata w górki i liczne muldy. Las mieszany, przebieżność i widoczność od bardzo dobrej do utrudnionej. Gęsta sieć dróg i ścieżek.