KONTAKT

Kierownik Zawodów :
Marcin Ciszek – tel: 606 465 040

Biuro Zawodów:
e-mail : puchar.slezy@gmail.com